Intelligence Services

Concurrentiekracht door het toepassen van Research & Intelligence is een nog relatief onbekend fenomeen in Europa en wordt vooral toegepast in het Japanse en Amerikaanse bedrijfsleven. Anisol Analyse introduceert Research Intelligence in Nederland en komt daarin tegemoet aan een snel groeiende behoefte van organisaties en bedrijven.

Door de toenemende concurrentie en snel veranderende markten is de vraag naar tijdige en kwalitatieve informatie toegenomen. In reactie daarop is het aanbod van bedrijfsinformatie explosief gestegen. Dit heeft echter geresulteerd in een informatie overload waaruit het steeds lastiger wordt om de relevante informatie te filteren die nodig is bij het nemen van managementbeslissingen. Dat kan leiden tot situaties waarin besluiten in de directiekamer achteraf worden gelegitimeerd omdat de juiste gegevens vooraf ontbreken.

QUICK RESEARCH

STRATEGIC RESEARCH

INTELLIGENCE SERVICES

CORPORATE DEVELOPMENT

HUMAN RESOURCES

SALES & MARKETING

COMMUNICATIONS & PR

CORPORATE FINANCE

INTERNATIONAL

MARKETING & PR AGENCIES

HEALTHCARE & PHARMACEUTICALS

INDUSTRIAL PRODUCTS & SERVICES

FINANCIAL & BUSINESS SERVICES

TECHNOLOGY & COMMUNICATIONS

BANKING & INVESTMENT