INTELLIGENCE SERVICES

De Core Competence van Anisol Analyse is deskresearch. In de loop van de tijd hebben wij daarbij veel ervaring opgedaan met het inrichten van ‘kennis’ binnen onze eigen organisatie. Dit varieert van digitalisering / archivering tot het opleiden en conceptueel borgen van de juiste kennis op de juiste plek binnen de organisatie.

Vanwege deze praktische ervaring wordt Anisol Analyse regelmatig gevraagd te ondersteunen bij:

  • Kennis Management
  • BI/CI Development
  • Archivering / Digitalisering
  • Detachering

 

Kennis Management

Er zijn weinig onderwerpen waar zoveel over wordt gesproken, maar die tegelijkertijd zo weinig concreet worden gemaakt. Voor de een is het softwareoplossing en voor de ander is het een personeelsinstrument. Vraag Anisol Analyse om een praktisch advies.

 

BI/CI Development

Wat zijn de verschillen tussen Business en Competitive Intelligence? Hoe kunnen wij dit in onze organisatie inzetten? Kunnen we het zelf doen of wordt het uitbesteed? Hoe voorkomen we dat BI professionals vervallen tot bureaucratics? Wat voor Service Level Agreement kunnen we afsluiten met de interne klanten?

Veel vragen waar Anisol Analyse een antwoord op heeft. Van advies tot implementatie kunnen wij u van dienst zijn.

 

Archivering / Digitalisering

Archieven of documentatiecentra krijgen weinig aandacht, maar bewerkstelligen enorme frustratie bij disfunctioneren. Anisol Analyse kan u ondersteunen bij verschillende afwegingen en de uitvoer uit handen nemen:

  • Zelf doen of uitbesteden.
  • Digitaliseren of hard copy.
  • Wetgeving
  • Ontsluiting

 

 

Detachering

Heeft u tijdelijk een informatiespecialist nodig vanwege ziekte of opdrachten van tijdelijke aard? Heeft u behoefte aan een marktanalist vanwege een intensieve strategie meeting? Anisol Analyse levert u de tijdelijke ‘in house’ ondersteuning.

Informatie Specialist
Documentmanagement is vanwege wetgeving en de nieuwste informatietechnieken een aparte professie geworden. Het centraliseren en delen van kennis binnen de organisatie vraagt om meer dan een knipselkrant.

Marktanalist
Veelal zijn strategietrajecten interactief van aard en vragen zij om een continue input van feiten. Onze marktanalisten ondersteunen u tijdelijk ter plaatse met de benodigde research ter verificatie van uw strategie en hebben daarbij support van de verschillende disciplines binnen Anisol Analyse. U hoeft geen databank contracten en dergelijke af te sluiten, maar u heeft wel de beschikking over een volwaardige Research Intelligence Afdeling.