STRATEGIC RESEARCH

Anisol Analyse legt een link tussen de feiten en de strategie van de organisatie. Wij hebben de ervaring en de overtuiging dat het falen dan wel het succes van individuen en organisaties in hoge mate samenhangt met hun vermogen een feitelijke analyse te maken van hun snel veranderende omgeving. Anisol Analyse levert de ‘building blocks’ voor het ontwikkelen van de strategie van de organisatie. Zij opereert op het snijvlak van de primaire onderzoeksbureaus en strategie consultancies.

Anisol Analyse heeft de researchfaciliteiten en levert snel in-depth informatie ter ondersteuning van strategische beslissingen. Feiten, Focus en Flexibiliteit zijn daarbij karakteristiek voor onze aanpak.

Stuur ons een e-mail en wij nemen per omgaande contact met u op om uw wensen te bespreken en daar indien gewenst op te offreren.

 • Marktonderzoek
 • Bedrijfsprofiel
 • Acquisitie Search
 • Competitive Intelligence
 • Marktintroducties
 • Productinnovaties

 

Marktonderzoek

Hoewel marktonderzoek eenvoudiger is geworden door de toename van relatief gebruiksvriendelijke online databases en de beschikbaarheid van internet, blijft het een stevige uitdaging. Onze marktonderzoeken geven snel en tegen een redelijke investering inzicht in:

 • Segmentatie
 • Producten en services
 • Omvang
 • Marktleiders
 • Trends en ontwikkelingen
 • Groeiperspectiven
 • Key value drivers
 • Kansen en bedreigingen

 

Bedrijfsprofiel

Ken uw concurrenten, toeleveranciers of klanten. Dit kan eenmalig of op periodieke basis. Een bedrijfsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Organisatie, Management
 • Producten, Diensten
 • Financiële Cijfers, Investeringen
 • R&D, Patenten
 • Marketing, Prijs Producten, Promotie

 


Acquisitie Search

Het mislukken van Fusies en Overnames is meestal een kostbare zaak met ingrijpende consequenties. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat gebrekkige voorbereiding hier debet aan is.

Anisol Analyse ondersteunt het management bij:

 • Bedrijfstakanalyse, bepalen van de value drivers.
 • Ondersteunen bij het bepalen van het acquisitieprofiel.
 • Samenstellen van een lijst met kandidaten (longlist).
 • Selectie van kandidaten die voldoen aan de criteria (shortlist).
 • Opstellen van Bedrijfsprofielen van targets.
 • Het verzamelen van de financiële cijfers voor de waardebepaling.


Anisol Analyse screent doorlopend de markt voor mogelijke kandidaat (ver)kopers.

 

Competitive Intelligence

De concurrentie is een continue uitdaging voor de onderneming en doet zich voor in verschillende vormen. Er zijn bestaande concurrenten die de structuur van de bedrijfstak beïnvloeden door hun prijsstelling, marketingstrategie, expansie, introductie van nieuwe producten etc. Vervangende producten en diensten kunnen ook een bedreiging zijn. Kennis van de concurrentie is van vitaal belang en een bepaling van de eigen concurrentiepositie is onontbeerlijk.

Anisol Analyse ondersteunt bedrijven bij:

 • Het verzamelen van informatie over concurrenten en hun producten.
 • Het signaleren van bedreigingen en kansen
 • Het monitoren van kansen, het opzetten van een prospectlist.

 

Marktintroducties

Anisol Analyse ondersteunt organisaties bij het betreden van nieuwe markten of geografische regio’s:

 • Verzamelen en interpreteren van macro economische variabelen.
 • Analyseren van bestaande concurrenten en producten.
 • Het generen van overzichten van potentiële klanten.
 • Het opstellen van bedrijfsprofielen van concurrenten.


De kracht van Anisol Analyse is een internationaal netwerk met lokale research faciliteiten. Een goede voorbereiding bespaart u enorme investeringen.

 

Productinnovaties

Blijf op de hoogte van de nieuwste productontwikkelingen in uw markt. Zorg dat u niet verrast wordt door een nieuw product van uw concurrent! Anisol Analyse kan op periodieke basis de markt screenen en u op de hoogte houden van de laatste productintroducties wereldwijd.

De overstap van het laboratorium naar de markt is geen eenvoudige stap en mislukt regelmatig. Anisol Analyse ondersteunt bij een eerste markt- en productanalyse in een vroegtijdig stadium. Ook als er nog geen samples beschikbaar zijn.

Anisol Analyse levert de noodzakelijke marktinzichten door:

 • Het doen van in-depth interviews met potentiële klanten.
 • Onderzoeken of er octrooien belemmeringen zijn.
 • Het uitzoeken van wet- en regelgeving gerelateerd aan het product.