CORPORATE FINANCE

Uiteindelijk moet er onder de streep een dusdanig bedrag staan dat er een reëel rendement tegenover de investering staat. Veel projecten vragen om gedegen research voor er tot investering besloten kan worden. Het gaat daarbij om zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve feiten. Benchmarken met andere projecten of markten kan een goed hulpmiddel zijn ter ondersteuning van de beslissingen.

Anisol Analyse levert de benodigde data en research ter ondersteuning van het beslissingsmodel in de organisatie of levert tijdelijk specialisten gedurende de analyse van het project. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Verzamelen geografische data, macro-economische cijfers, trends, ratio’s.
  • Benchmarks ter vergelijking of tot bepaling van worst case scenario’s.
  • Financiële kengetallen van bedrijfstakken of branches.
  • Analyse van soortgelijke projecten in andere regio’s.
  • Ondersteuning bij het schrijven van investeringsmemoranda.