FINANCIAL & BUSINESS SERVICES

Accountants, belastingadviseurs en administratiedeskundigen maken een groot deel uit van de Financial & Business Services markt. Deze branche verleent diensten en geeft adviezen op administratief, fiscaal en financieel gebied.

De branche telt circa 13.500 ondernemingen. Het grootste deel hiervan betreft kleine kantoren. Slechts 5 procent van het totaal aantal kantoren heeft meer dan 10 personen in dienst. Lage toetredingsdrempels zorgen voor veel starters. Ook de komende jaren zal de vraag naar financiële en administratieve diensten blijven groeien. Door de toegenomen automatiseringsgraad bij MKB bedrijven verandert echter de aard van de werkzaamheden. Eenvoudige administratieve taken verminderen en adviestaken nemen toe. De complexiteit van de nieuwe belastingwetgeving zorgt voor een grotere vraag naar kwalitatief hoogwaardig advies.

Omdat het gemiddelde advies bureau geen eigen researchcapaciteiten ter beschikking heeft levert Anisol Analyse ondersteuning bij:

  • Het verzamelen en analyseren van financiële data, ratio’s, benchmarks, etc.
  • Het toetsen van kredietwaardigheid van bedrijven.
  • Het opstellen van prospectlists.