LEGAL RESEARCH

NEN-ISO normen, richtlijnen, wet- en regelgeving veranderen voortdurend. Het is van belang dat u op de hoogte blijft van de kansen en bedreigingen die dit met zich meebrengt. Anisol Analyse heeft toegang tot alle relevante databanken en andere informatiebronnen om u op maat te informeren over octrooien en regelgeving van overheidswege.

Zoekt u informatie met betrekking tot:

  • De meest recente ontwikkelingen in China ten aanzien van de liberalisering van de energie markt.
  • De eisen waar consumentenelektronica aan moeten voldoen in Spanje.
  • In hoeverre de werkgever verantwoordelijk kan worden gehouden voor bedrijfsongevallen.
  • Tot welk bedrag een klant kredietwaardig is.